תקשורת ומשפט: זמן לשנות פורמט

מה חשיבותם של איסורי הפרסום, האם הם עדיין יעילים ומשרתים את הציבור נאמנה, ומה תפקידה של התקשורת באשר לסיקור משפטים פליליים, או אחרים בעלי עניין ציבורי רחב?

קרא עוד